تور باتومی 7 شب زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/11 ساعت حرکت: 16:00 شرکت حمل و نقل : وارش
IKA BUS
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/18 ساعت حرکت: 17:30 شرکت حمل و نقل : وارش
BUS IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید