تور دبی 5 شب زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/14 ساعت حرکت: 18:15 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/11/19 ساعت حرکت: 11:15 شرکت حمل و نقل : ماهان
DXB IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  24,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید