تور کیش 4 شب از تبریز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/06 ساعت حرکت: 17:40 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
TBZ KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/10 ساعت حرکت: 14:35 شرکت حمل و نقل : ایران تور
KIH TBZ
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید