تور کیش 3 شب از اهواز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/04 ساعت حرکت: 10:05 شرکت حمل و نقل : زاگرس
AWZ KIH
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/07 ساعت حرکت: 12:35 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH AWZ
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات : دبل جزیره استاندارد
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,200,000 تومان
توضیحات : اتاق 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید