تور کیش 3 شب از رشت

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/21 ساعت حرکت: 09:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
RAS KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/24 ساعت حرکت: 10:15 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید