تور 7 شب بانکوک بهار 1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1402/12/29 ساعت حرکت: 21:40 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA BKK
مدت سفر : 08:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/08 ساعت حرکت: 09:50 شرکت حمل و نقل : ماهان
BKK IKA
مدت سفر : 08:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  85,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  122,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  110,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید