تور 7 شب پاتایا + بانکوک تابستان1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/16 ساعت حرکت: 21:45 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA BKK
مدت سفر : 07:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/24 ساعت حرکت: 22:20 شرکت حمل و نقل : ماهان
BKK IKA
مدت سفر : 08:45 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید