تور پوکت 8 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/15 ساعت حرکت: 19:25 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
IKA MCT
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/24 ساعت حرکت: 08:15 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
MCT IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,028,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,056,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید