تور کیش 3 شب از تبریز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/12 ساعت حرکت: 17:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
TBZ KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/15 ساعت حرکت: 14:45 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
KIH TBZ
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید