تور کیش 3 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/26 ساعت حرکت: 06:20 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/29 ساعت حرکت: 21:15 شرکت حمل و نقل : معراج
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید