تور کیش 3 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/30 ساعت حرکت: 06:55 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 14:15 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید