تور 7 شب پوکت + بانکوک تابستان1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/01 ساعت حرکت: 19:00 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA HKT
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 12:45 شرکت حمل و نقل : ماهان
BKK IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید