تور 7 شب پوکت + پاتایا تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/08 ساعت حرکت: 21:45 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA HKT
مدت سفر : 07:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/16 ساعت حرکت: 22:20 شرکت حمل و نقل : ماهان
BKK IKA
مدت سفر : 08:45 Economy

هتل ها

BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید