تور 7 شب پوکت + بانکوک تابستان1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/04/25 ساعت حرکت: 21:45 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA HKT
مدت سفر : 07:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 22:20 شرکت حمل و نقل : ماهان
BKK IKA
مدت سفر : 08:45 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید