تور 7 شب پوکت + پاتایا تابستان 1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/04/25 ساعت حرکت: 21:45 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA HKT
مدت سفر : 07:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 22:20 شرکت حمل و نقل : ماهان
BKK IKA
مدت سفر : 08:45 Economy

هتل ها

BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید