تور بانکوک تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/28 ساعت حرکت: 19:25 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
IKA BKK
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/06/05 ساعت حرکت: 11:10 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
BKK IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  500,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید