تور 3 شب مشهد

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/27 ساعت حرکت: 21:10 شرکت حمل و نقل : وارش
THR MHD
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/30 ساعت حرکت: 09:00 شرکت حمل و نقل : فلای پرشیا
THR MHD
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  4,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید