تور پوکت 8 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/08 ساعت حرکت: 19:25 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
IKA MCT
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/17 ساعت حرکت: 08:15 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
MCT IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید