تور کیش از اصفهان 3 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 19:20 شرکت حمل و نقل : آتا
IFN KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/12 ساعت حرکت: 21:30 شرکت حمل و نقل : آتا
KIH IFN
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  5,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید