تور کیش 5 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/31 ساعت حرکت: 06:55 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/05 ساعت حرکت: 14:30 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات : دبل جزیره استاندارد
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات : اتاق 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید