تور کوش آداسی پاییز 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/24 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/01 ساعت حرکت: 04:45 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید