تور کوش آداسی 6 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/24 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/31 ساعت حرکت: 04:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید