تور ازمیر 6 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/22 ساعت حرکت: 23:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA ADB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/30 ساعت حرکت: 03:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
ADB IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید