تور کیش 6 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/03 ساعت حرکت: 08:30 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/09 ساعت حرکت: 14:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
FB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید