تور پاتایا 7 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/13 ساعت حرکت: 19:25 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
IKA MCT
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/21 ساعت حرکت: 11:10 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
MCT IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید